Välkommen till SyaVälkomna på

ÅRSMÖTE i utvecklingsgruppen 2020

15 januari kl 19:00, sya församlingshem.

StyrelsenSidan för dig som bor, verkar och är nyfiken på Sya

Bakom hemsidan www.sya.se står en förening som heter Sya utvecklingsgrupp. Föreningen drivs ideellt av nedanstående personer. Dessa entusiaster bevakar alla våras intressen här

i Sya.


Kontaktinformation till styrelsen.

Björn Pettersson petersonisya@gmail.com 0707 – 52 55 33

Annette Strand annette.strand@svenskakyrkan.se 070 – 29 85 397

Lise-Lotte Lingefelt ll.lingefelt@gmail.com 0142 – 289 70

                                                                076-1128103

Eva-Lotte Andersson 014226032@telia.com 070 - 5924126

Irene Pihl Jensen irene.pihl.jensen@outlook.com 076 - 421 81 74

Sara Nyberg nybergsara@live.se 070 - 686 672 00

Saknas på bilden gör Sara Nyberg